thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn báo hiệu tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-74-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Hải Phòng

: Tiêu A

Tọa độ địa lý

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'58.5"

106°53'20.0"

20°49'54.9"

106°53'26.7"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về khắc phục sự cố đèn tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu tiêu A của chập tiêu A-B trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 169/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website