thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Hải Phòng


HPG-38-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Bạch Đằng

          Căn cứ văn bản số 1028/CHP-KTCT ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thông báo hàng hải hoạt động thi công nạo vét; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 726/CVHHHP-QLC ngày 20/4/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Phạm vi thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'29.7"

106°46'13.4"

20°50'26.1"

106°46'20.2"

B

20°50'33.4"

106°46'16.3"

20°50'29.8"

106°46'23.1"

C

20°50'15.7"

106°46'45.0"

20°50'12.1"

106°46'51.7"

D

20°50'10.5"

106°46'40.9"

20°50'06.9"

106°46'47.6"

 

2. Đặc điểm của các phương tiện và thời gian thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Thời gian thi công dự kiến

1

HP-2205

Ponton nạo vét

Từ 09/5/2017 đến 20/6/2017

2

HP-0937

Sà lan đổ đất

3

HP-2286

Sà lan đổ đất

4

HP-2458

Sà lan đổ đất

5

HP-2384

Sà lan đổ đất

6

HP-3614

Sà lan đổ đất

7

HP-0691

Tàu hút

8

HP-3562

Ponton nạo vét

Từ 09/5/2017 đến 08/6/2017

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website