thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu HP90099TS, chấm dứt hoạt động báo hiệu AIS ảo HP90099TS WRECK tại khu vực đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG - 75 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Luồng

: Hải Phòng

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu HP90099TS đắm tại khu vực đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Tàu HP90099TS đắm tại khu vực đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã được di dời.

-  Báo hiệu AIS ảo HP90099TS WRECK đã chấm dứt hoạt động từ ngày 24/5/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website