thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời sà lan HP-2829 bị đắm tại khu vực luồng hàng hải Phà Rừng


HPG - 136 - 2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Luồng

: Phà Rừng

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sà lan HP-2829 bị đắm tại khu vực luồng hàng hải Phà Rừng được di dời;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo sà lan HP-2829 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'42,8"

106°45'16,8"

20°51'39,2"

106°45'23,6"

 

Đã được di dời đưa về vị trí an toàn, không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng Phà Rừng.

Thông báo hàng hải số 408(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23/11/2020 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website