thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời đò sắt bị đắm tại khu vực hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng


HPG - 159 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời đò sắt bị đắm tại luồng hàng hải Phà Rừng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo đò sắt bị đắm tại hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'01.2"

106°45'57.1"

20°55'57.6"

106°46'03.9"

 

đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 370(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/12/2018 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website