thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động của 04 phao báo hiệu X1, X2, X3, X4 – khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ


HPG-94-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Nam Triệu

Tên báo hiệu          : X1, X2, X3, X4

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

20°48'19.4"

106°50'33.2"

20°48'15.8"

106°50'40.0"

X2

20°48'21.1"

106°49'59.2"

20°48'17.5"

106°50'06.0"

X3

20°48'35.2"

106°50'28.5"

20°48'31.6"

106°50'35.3"

X4

20°48'34.6"

106°49'58.8"

20°48'31.0"

106°50'05.6"

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thu hồi 04 phao báo hiệu X1, X2, X3, X4 khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo chấm dứt hoạt động của 04 phao báo hiệu X1, X2, X3, X4 – khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ từ ngày 13/9/2017.Liên kết website