thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số H23, H24 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-94-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Phao số H23, H24

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H23

20°46'34.8"

106°54'43.8"

20°46'31.2"

106°54'50.6"

H24

20°45'52.8"

106°55'16.4"

20°45'49.3"

106°55'23.2"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu số H23, H24 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số H23, H24 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 30/7/2020.

Bản dấu đỏLiên kết website