thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn báo hiệu của chập tiêu AB trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-81-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Lạch Huyện

: Chập tiêu AB

:

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Tiêu trước A

20°49'58.5"

106°53'20.0"

20°49'54.9"

106°53'26.8"

2

Tiêu sau B

20°50'26.6"

106°53'02.5"

20°50'23.0"

106°53'09.3"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố đèn báo hiệu của chập tiêu AB trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu của chập tiêu AB trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 245(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/8/2019 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website