thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines - Đình Vũ


HPG-117-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Bạch Đằng

: Phao X2

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°50'04.1"

106°46'51.8"

20°50'00.5"

106°46'58.6"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu X2 báo hiệu khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines - Đình Vũ chấm dứt hoạt động từ ngày 08/11/2019.

Thông báo hàng hải số 146(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/6/2018 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website