thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng thực phẩm, rau quả và tổng hợp Hùng Vương


HPG-88-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Vật Cách

         Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 20/ĐN-CTLQ ngày 10/8/2017 của Công ty TNHH Lê Quốc; bình đồ độ sâu khu nước trước bến cảng thực phẩm, rau quả và tổng hợp Hùng Vương do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 05/8/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

            Độ sâu vùng nước trước bến cảng thực phẩm, rau quả và tổng hợp Hùng Vương được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

            Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV4

20°52'49,4"

106°38'06,1"

20°52'45,8"

106°38'12,9"

NV6

20°52'51,0"

106°38'05,1"

20°52'47,4"

106°38'11,9"

NV7

20°52'51,0"

106°38'12,0"

20°52'47,4"

106°38'18,7"

NV8

20°52'49,4"

106°38'11,0"

20°52'45,8"

106°38'17,7"

                     Độ sâu đạt: -4,0m (âm bốn mét).

            Lưu ý:  Dải cạn nằm sát và chạy dọc theo tuyến mép có độ sâu hạn chế từ -3,2m đến -3,9m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 2m.

Bản dấu đỏLiên kết website