thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Kênh Cái Tráp


HPG-158-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Kênh Cái Tráp

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc ngoại nghiệp ngày 01, 02 tháng 12 và hoàn thành nội nghiệp ngày 06 tháng 12 năm 2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Kênh Cái Tráp (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m (từ đầu luồng nối tiếp với luồng Sông Chanh đến cuối luồng nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,6m (âm một mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Kênh Cái Tráp đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

            Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website