thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Nam Ninh


HPG- 16 -2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 21/CV-NN ngày 08/03/2019 của Công ty cổ phần thương mại Nam Ninh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cảng Nam Ninh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Nam Ninh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°52'53.1"

 106°37'22.8"

20°52'49.5"

106°37'29.6"

B

 20°52'51.6"

 106°37'29.2"

20°52'48.0"

106°37'36.0"

E

 20°52'52.8"

 106°37'30.4"

20°52'49.2"

106°37'37.2"

F

 20°52'54.7"

 106°37'22.3"

20°52'51.1"

106°37'29.1"

         Độ sâu đạt: -4,6m (âm bốn mét sáu).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,9m, nằm dọc theo tuyến mép bến, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website