thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của khu nước, vùng nước trước bến số 1 và số 2 cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng


HPG-16-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 03/NDV ngày 18/02/2020 của Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước, vùng nước trước bến số 1 và số 2 cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ"  như sau:

      1. Vùng đậu tàu trước bến số 1 và số 2:

       Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A1

20°49'42.6"

106°49'02.9"

20°49'39.0"

106°49'09.7"

KN1

20°49'45.0"

106°49'04.6"

20°49'41.4"

106°49'11.4"

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49'31.2"

106°49'27.7"

A2

20°49'34.7"

106°49'15.6"

20°49'31.1"

106°49'22.3"

         Độ sâu đạt: -8,5m (âm tám mét rưỡi).

       2. Vùng nước từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng đậu tàu bến số 1, số 2:

    Trong phạm vi vùng nước từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng đậu tàu trước bến số 1 và số 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

KN1

20°49'45.0"

106°49'04.6"

20°49'41.4"

106°49'11.4"

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49'31.2"

106°49'27.7"

KN3

20°49'35.3"

106°49'35.4"

20°49'31.7"

106°49'42.2"

KN4

20°49'43.7"

106°49'24.1"

20°49'40.1"

106°49'30.9"

       Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website