thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu các đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019


HPG - 116 - 2019

Vùng biển      : Hải Phòng

Tên luồng      : Hải Phòng

Đoạn luồng    : kênh Hà Nam, Bạch Đằng

    Căn cứ văn bản số 1906/CVHHHP-PC ngày 07/11/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 - Gói thầu số 8;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu các đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng

Trên các đoạn luồng kênh Hà Nam và Bạch Đằng: Khu vực cặp phao 29, 30 đến cách hạ lưu cầu Bạch Đằng khoảng 600m.

2. Thời gian thi công dự kiến

          Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công

STT

Tên phương tiện

Hô hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HB-09

3WBP9

Tàu hút bụng

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website