thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu đoạn Lạch Huyện thuộc gói thầu số 7 công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019


HPG-105-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Lạch Huyện

Căn cứ văn bản số 1795/CVHHHP-PC ngày 21/10/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 - gói thầu số 7 đoạn Lạch Huyện;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng - gói thầu số 7 đoạn Lạch Huyện như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng:

Từ lý trình km5+600 đến km22+200 (từ cặp phao 5, 6 đến hạ lưu phao 29 khoảng 200m).      

2. Thời gian thi công dự kiến:

Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Ghi chú

1

Thái Bình Dương

Tàu hút bụng

 

2

Phúc Nam 28

Tàu đặt cẩu

 

3

Phúc Nam 18

Tàu chở chất nạo vét

 

4

Đại Hùng 18

Tàu chở chất nạo vét

Thi công đến ngày 28/12/2019

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website