thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu đoạn Lạch Huyện công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019


HPG-131-2019

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng         : Hải Phòng

Đoạn luồng       : Lạch Huyện

Căn cứ văn bản số 2060/CVHHHP-ĐDCH ngày 28/11/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 - Gói thầu số 7;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phương tiện bổ sung thi công nạo vét duy tu đoạn Lạch Huyện thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng:

Từ lý trình km5+600 đến km22+200 (từ cặp phao 5, 6 đến hạ lưu phao số 29 khoảng 200m).       

2. Thời gian thi công dự kiến:

Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Đại Hùng 28

HP-4359

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

            Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website