thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cầu cảng Hải An


HPG-95-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 0601/CV ngày 21/6/2018 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1171/CVHHHP-PC ngày 20/6/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cầu cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A'

 20°51'03.0"

 106°45'01.3"

 20°50'59.4"

 106°45'08.1"

B'

 20°51'05.8"

 106°45'00.1"

 20°51'02.2"

 106°45'06.8"

C

 20°51'01.4"

 106°45'11.7"

 20°50'57.8"

 106°45'18.4"

D

 20°51'00.2"

 106°45'08.7"

 20°50'56.6"

 106°45'15.5"

 

       - Các phương tiện thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

HP 3382

Ponton

Từ 28/6/2018

đến 05/9/2018

2

NĐ 2857

Sà lan

3

HP 4370

4

HP 4274

5

HP 4017

6

HP 3103

7

HP 3039

Ponton

Từ 28/6/2018

đến 28/7/2018

8

HD 1956

Sà lan

Từ 28/6/2018

đến 17/7/2018

9

HP 4254

Sà lan

Từ 28/6/2018

đến 09/8/2018

10

HP 2786

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website