thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công Nạo vét điều chỉnh tuyến luồng sông Cấm - đoạn cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm


HPG-84-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 218/ĐĐN ngày 10/8/2017 của Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị; Quyết định số 1432/QĐ-CVHHHP ngày 28/7/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc phê duyệt Phương án  bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét điều chỉnh tuyến luồng sông Cấm đoạn qua cầu Hoàng Văn Thụ;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét điều chỉnh tuyến  luồng sông Cấm đoạn cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm như sau:

1. Khu vực thi công:

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 20°52'07.6"

 106°40'52.1"

 20°52'04.0"

 106°40'58.9"

2

 20°52'10.5"

 106°40'52.0"

 20°52'06.9"

 106°40'58.8"

3

 20°52'07.3"

 106°40'38.3"

 20°52'03.7"

 106°40'45.1"

4

 20°52'09.6"

 106°40'38.5"

 20°52'06.0"

 106°40'45.3"

          Khu vực thi công nạo vét có chiều dài khoảng 400m, từ hạ lưu phao ĐT1 khoảng 80m đến thượng lưu phao ĐT3 khoảng 50m, về phía bờ Thủy Nguyên.

2. Thời gian thi công và đặc điểm các phương tiện thi công:

Stt

Tên phương tiện

Số đăng ký

Đặc điểm phương tiện

Thời gian thi công     dự kiến

1

Phúc Nam 06

HP 3382

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

2

TCCG 02

HP 3464

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

3

TCCG 01

HP 3465

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

4

Phúc Nam 02

HP 3098

Sà lan tự hành

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

5

VMS-N 02

HP 3472

Sà lan tự hành

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

6

Phúc Nam 19

HP 4225

Sà lan tự hành

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

7

WACO 68-02

HP 4174

Sà lan tự hành

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 30/9/2017

8

Phúc Nam 10

HP 3514

Sà lan tự hành

Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 26/9/2017

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn sông Cấm khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên cần chú ý tăng cường cảnh giới, chủ động liên lạc và tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết của các cơ quan chức năng tại hiện trường./.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website