thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công Công trình Sửa chữa đường dây 35 kV lộ 371 E2.24 khoảng cột 21A-22-23-24-25 cắt ngang luồng hàng hải Hải Phòng đoạn Lạch Huyện tại vị trí cặp phao P17/22


HPG-96-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Căn cứ Thông báo hàng hải số 1762/TBHH-CVHHHP ngày 14/9/2017 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công Công trình Sửa chữa đường dây 35 kV cắt ngang luồng hàng hải Hải Phòng đoạn Lạch Huyện tại vị trí cặp phao P17/22 được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°48'32.6"

106°54'06.2"

20°48'29.0"

106°54'12.9"

B

20°48'45.6"

106°54'43.4"

20°48'42.0"

106°54'50.2"

C

20°48'21.2"

106°54'53.0"

20°48'17.6"

106°54'59.7"

D

20°48'09.8"

106°54'20.4"

20°48'06.2"

106°54'27.2"

Thời gian thi công: Từ 05h00 đến 17h00 trong các ngày 20/9/2017, 21/9/2017 và 22/9/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Trong thời gian thi công công trình, các phương tiện thuỷ không đi vào phạm vi khu vực thi công nói trên và tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của bộ phận điều tiết tại công trường để bảo đảm an toàn./.

Bản dấu đỏLiên kết website