thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét luồng và đổ thải phần B - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) – Giai đoạn khởi động


HPG-98-2017

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

       Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 1045/BQLDAHH-QLDA1 ngày 21/09/2017 của Ban Quản lý dự án hàng hải; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1737/CVHHHP-ĐDCH ngày 12/09/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình: Nạo vét luồng và đổ thải phần B - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) – Giai đoạn khởi động như sau:

       1. Khu vực thi công:

Thi công tại nửa luồng phía Tây, đoạn Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng từ lý trình Km34+000 đến lý trình Km37+800.

       2. Thời gian thi công: Từ ngày 22/09/2017 đến ngày 12/10/2017.

       3. Đặc điểm phương tiện thi công:

          - Tên phương tiện: Mỹ Dung 12 (SG-6530);

          - Loại phương tiện: Tàu đặt cẩu;

          - Quốc tịch: Việt Nam;

          - Màu sắc: Cabin màu xanh, máy đào màu vàng - xanh;

          - Kích thước: B x L x T: 12.2m x 36.2m x 2.4m;

          - Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn Lạch Huyện cần chú ý tăng cường cảnh giới, đảm bảo liên lạc và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn điều tiết của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website