thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng


HPG-06-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

         Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 03/TC-189 ngày 09/01/2018 của Công ty cổ phần Tân Cảng – 189 Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng Tân Cảng – 189 Hải Phòng số 49/CVHHHP-PC ngày 08/01/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công Công trình “Nạo vét khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng” được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'54.5"

 106°45'28.5"

 20°50'50.9"

 106°45'35.2"

B

 20°50'53.0"

 106°45'33.8"

 20°50'49.4"

 106°45'40.6"

C

 20°50'54.3"

 106°45'36.4"

 20°50'50.7"

 106°45'43.1"

D

 20°50'56.7"

 106°45'27.9"

 20°50'53.1"

 106°45'34.7"

          Đặc điểm của các phương tiện thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc điểm phương tiện

Thời gian thi công

1

Ponton HP-3040

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 28/02/2018

2

Ponton HP-3354

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 28/02/2018

3

Sà lan HP-3154

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 28/02/2018

4

Sà lan HP-3098

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 28/02/2018

5

Sà lan HP-4411

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 24/02/2018

6

Sà lan HP-2863

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 15/02/2018


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn luồng Sông Cấm cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website