thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm - Hải Phòng


HPG-137-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 113/CV –CC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Cửa Cấm Hải Phòng; Văn bản chập thuận phương tiện hoạt động thi công số 1574/CVHHHP-PC ngày 28/8/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm - Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'25.6''

106°42'42.9''

20°52'22.0''

106°42'49.7''

B

20°52'26.0''

106°42'43.2''

20°52'22.4''

106°42'50.0''

C

20°52'22.9''

106°42'47.6''

20°52'19.3''

106°42'54.4''

E

20°52'22.5''

106°42'47.3''

20°52'19.0''

106°42'54.1''

 

- Thời gian thi công: Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 13/9/2018

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  3040

Ponton

2

HP 3514

 

Sà lan

 

 

3

HP 3609

4

HP 4370

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website