thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động thi công nạo vét khu nước và vùng quay trở tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ


HPG-92-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Bạch Đằng

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 45/CV ngày 25/8/2017 của Công ty cổ phần cảng Nam Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 1616/CVHHHP-QLC ngày 24/8/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét khu nước và vùng quay trở tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét

Phạm vi thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

20°49'45.0"

106°49'04.6"

20°49'41.4"

106°49'11.4"

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49'31.2"

106°49'27.7"

QT1

20°49'44.3"

106°49'21.8"

20°49'40.7"

106°49'28.6"

QT2

20°49'35.3"

106°49'34.9"

20°49'31.7"

106°49'41.7"

 

2. Thời gian thi công

          Dự kiến từ ngày 28/8/2017 đến ngày 09/12/2017.

3. Đặc điểm của phương tiện thi công

Tên

phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước (m)

Vietship HB-03

VNSG-2246-NV

Tàu hút bụng

52,5

12,0

2,9

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website