thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về di dời sà sà lan BN 1086 bị đắm trên đoạn Sông Cấm – luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-55-2017

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời sà lan BN 1086 bị đắm tại khu vực trước cảng Hải Phòng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Sà lan BN 1086 bị đắm trên đoạn Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng tại vị trí có tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°52'17.8"

106°41'17.0"

20°52'14.2"

106°41'23.8"

Lái

20°52'18.3"

106°41'16.2"

20°52'14.7"

106°41'23.0"

 

đã được di dời.

      Thông báo hàng hải số 137/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/6/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website