thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về công trình Đường dây điện cao thế 35kV vượt qua đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-102-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

         Căn cứ văn bản số 2984/PCHP-KT ngày 29/9/2017 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng về việc đề nghị thông báo tĩnh không đường điện cắt ngang đoạn luồng hàng hải Lạch Huyện; báo cáo khảo sát của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc kèm theo;

                   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về công trình Đường dây điện cao thế 35kV vượt qua luồng hàng hải Hải Phòng với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Khu vực Bến Gót - Cát Hải - Hải Phòng;

- Tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Điểm đầu đường dây

20°48'20.4"

106°54'11.0"

20°48'16.8"

106°54'17.7"

Điểm cuối đường dây

20°48'33.4"

106°54'48.1"

20°48'29.8"

106°54'54.9"

- Chiều cao tĩnh không đường dây điện cao thế cắt ngang luồng đoạn Lạch Huyện tại khu vực phao 17, 22 tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

         + Điểm thấp nhất ở giữa, nằm ngoài luồng hàng hải là: + 48,3m;

         + Điểm giao cắt với biên phải luồng hàng hải là:       + 59,0m;

         + Điểm giao cắt với biên trái luồng hàng hải là:         + 68,9m;

         + Điểm giao cắt với tim luồng hàng hải là:                 + 63,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng khi đi qua khu vực đường dây điện cao thế nói trên cần xác định chiều cao phương tiện phù hợp với chiều cao tĩnh không đường dây và khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định.

Ghi chú:

 -  Thông báo này thay thế thông báo hàng hải số: 221/TBHH-TCTBĐATHHMB    ngày 15 tháng 8 năm 2017.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website