thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan HP-2829 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Phà Rừng


Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Phà Rừng

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sà lan HP-2829 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Phà Rừng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan HP-2829 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Phà Rừng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'42.8"

106°45'16.8"

20°51'39.2"

106°45'23.6"

 

Vị trí sà lan HP-2829 bị chìm nằm ngoài luồng, cách tim luồng khoảng 180m về phía trái và cách phao báo hiệu số 2 luồng Phà Rừng khoảng 650m về phía hạ lưu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực sà lan bị chìm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website