thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm tại thượng lưu phao số 70 đoạn luồng Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-161-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°52'33.4"

106°41'57.7"

20°52'29.8"

106°42'04.5"

Lái

20°52'32.9"

106°41'56.5"

20°52'29.3"

106°42'03.3"

 

- Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng (cách biên trái luồng khoảng 70m), nằm trong vùng nước trước cầu 22B Ngô Quyền và cách thượng lưu phao báo hiệu số 70 đoạn luồng Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 190m;

- Phần cabin của tàu đắm vẫn còn nhô lên trên mặt nước.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn luồng Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website