thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chiều cao tĩnh không thông thuyền trong quá trình thi công công trình cầu Bạch Đằng


HPG-13-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

    Căn cứ Văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 79/2018/CV-BOTCBĐ ngày 24/01/2018 của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng và các tài liệu liên quan kèm theo;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về chiều cao tĩnh không thông thuyền trong quá trình thi công công trình cầu Bạch Đằng như sau:

    - Khoang thông thuyền giữa trụ T29 và T30 (qua luồng Hải Phòng): chiều cao tĩnh không thông thuyền tính đến điểm thấp nhất của xe đúc hẫng là: 46,82m (so với số “0” Hải đồ);

    - Khoang thông thuyền giữa trụ T28 và T29 (đầu luồng Phà Rừng): chiều cao tĩnh không thông thuyền tính đến điểm thấp nhất của xe đúc hẫng là: 47,17m (so với số “0” Hải đồ).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng, luồng hàng hải Phà Rừng khi đi qua khu vực cầu Bạch Đằng căn cứ tuyến luồng, mực nước và tĩnh không đã được thông báo nêu trên để hành hải./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website