thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Phục hồi hoạt động phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-105-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: H16

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'39.3"

106°58'23.5"

20°42'35.7"

106°58'30.3"

 

         Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác thả lại phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải.

         Thông báo hàng hải số 187(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

 Ghi chúHải đồ ảnh hưởng VN50007, VN4N0007.

Bản dấu đỏLiên kết website