thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Phục hồi hoạt động đăng tiêu SC5 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-60-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Tên báo hiệu

: Đăng tiêu SC5

         Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°52'42.1"

106°41'57.6"

 20°52'38.5"

 106°42'04.3"

 

         Căn cứ báo cáo của Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác khắc phục đăng tiêu SC5 trên đoạn luồng Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu SC5 trên đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 78(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09/4/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website