thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm tại thượng lưu phao số 70 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-162-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm đã được di dời;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc tàu Bích Châu HP 4645 bị đắm tại thượng lưu phao số 70 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng, vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°52'33.4"

106°41'57.7"

20°52'29.8"

106°42'04.5"

Lái

20°52'32.9"

106°41'56.5"

20°52'29.3"

106°42'03.3"

 

đã được di dời.

      Thông báo hàng hải số 385(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 14/12/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: -Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website