thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến tàu và sà lan - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-144-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 081018-03/CV-HICT ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến tàu và sà lan - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến tàu và sà lan - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°48'11.0"

 106°54'08.8"

 20°48'07.4"

 106°54'15.6"

B

 20°48'09.8"

 106°54'09.5"

 20°48'06.2"

 106°54'16.3"

C

 20°48'13.9"

 106°54'16.9"

 20°48'10.4"

 106°54'23.7"

D

 20°48'15.1"

 106°54'16.2"

 20°48'11.5"

 106°54'23.0"

         Độ sâu đạt: -5,0m (âm năm mét).

            Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50007, VN4N0007;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website