thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Hải An - Hải Phòng


HPG-82-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 300701/CV-HAP ngày 30/7/2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cảng Hải An - Hải Phòng; Bình đồ độ sâu, rà quét chướng ngại vật do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 27/7/2017 và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Hải An - Hải Phòng như sau:

    Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B’

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

C

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

         Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -8,9m (âm tám mét chín).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website