thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu W4 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH - 09 - 2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hà Tĩnh

: Nhiệt điện Vũng Áng 1

: W4

 

 

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'47.1"

106°23'20.7"

18°06'43.5"

106°23'27.4"

 

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 407/ĐLDKHT-ATSKMT ngày 6/3/2019 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh về việc bảo dưỡng sửa chữa phao báo hiệu W4 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1;

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu W4 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1 tạm dừng hoạt động từ ngày 15/3/2019.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                                                          - Hi đồ cn cp nht VN 40015, VN 4N0015.

Bản dấu đỏLiên kết website