thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng


HTH - 11 - 2018

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Vũng Áng

Tên báo hiệu        : 0

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°08'02.0"

106°23'28.3"

18°07'58.4"

106°23'35.0"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 358/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/11/2018 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website