thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu E5 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH - 01 - 2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hà Tĩnh

: Nhiệt điện Vũng Áng 1

: E5

 

 

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'31.9"

106°22'58.0"

18°06'28.3"

106°23'04.7"

 

Căn cứ văn bản số 2772/ĐLDKHT-ATSKMT ngày 26/12/2019 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phục hồi hoạt động phao báo hiệu E5 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1;

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu E5 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 452/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/12/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              - Hi đồ cn cp nht VN 40015, VN 4N0015.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website