thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh


HTH - 14 - 2016

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Vũng Áng

 

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 476/VLP ngày 28/12/2016 của Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 1 và số 2 cảng Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 28/12/2016.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng Vũng Áng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước trước bến số 1:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 1, chiều dài 186m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 70m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°06'44.0"

106°24'14.2"

18°06'40.4"

106°24'20.9"

B

18°06'42.3"

106°24'20.3"

18°06'38.7"

106°24'27.0"

C

18°06'40.1"

106°24'19.6"

18°06'36.5"

106°24'26.3"

D

18°06'42.0"

106°24'13.1"

18°06'38.4"

106°24'19.8"

E

18°06'43.5"

106°24'13.5"

18°06'39.9"

106°24'20.2"

          Độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét)

2. Vùng nước trước bến số 2:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 2, chiều dài 305m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 95m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H

18°06'41.6"

106°24'21.1"

18°06'38.0"

106°24'27.8"

I

18°06'42.5"

106°24'18.0"

18°06'38.8"

106°24'24.7"

J

18°06'29.6"

106°24'14.1"

18°06'26.0"

106°24'20.8"

K

18°06'32.1"

106°24'18.3"

18°06'28.5"

106°24'24.9"

             Độ sâu đạt: -11,5m (âm mười một mét rưỡi)

Lưu ý: - Khu vực có độ sâu hạn chế từ -10,2m đến -11,4m nằm ở góc phía trong vùng nước tại điểm J, bề rộng lớn nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website