thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến 3000DWT Cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng


HTH - 10 - 2016

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Xăng dầu LPG - Vũng Áng

 

            Căn cứ đề nghị thông báo hàng hải số 689/DKVA-BVAT ngày 18/8/2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; bình đồ độ sâu vùng nước trước bến 3.000DWT cảng xuất nhập Xăng dầu - LPG được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 23/8/2016;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu vùng nước trước bến 3.000 DWT Cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước " số 0 hải đồ" như sau:

            Trong phạm vi vùng nước trước bến 3.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'58.8"

106°24'13.6"

18°06'55.2"

106°24'20.2"

F

18°06'56.8"

106°24'19.2"

18°06'53.2"

106°24'25.9"

G

18°06'55.2"

106°24'18.6"

18°06'51.6"

106°24'25.3"

H

18°06'57.3"

106°24'13.0"

18°06'53.7"

106°24'19.6"

 

độ sâu đạt -6,0m (âm sáu mét ).

Lưu ý:  - Dải cạn từ vị trí điểm G đến điểm F chiều dài khoảng 20m có độ sâu từ -5,3m đến -5,9m, điểm sâu nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website