thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu bến S3 cảng Sơn Dương Hà Tĩnh


HTH - 30 - 2019

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng      : Luồng Sơn Dương Hà Tĩnh

          Căn cứ văn bản số 1912177/CV-FHS ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước đậu tàu bến S3 cảng Sơn Dương Hà Tĩnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu vùng đậu tàu bến S3 cảng Sơn Dương Hà Tĩnh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

S3-1

 18°03'23.0"

 106°26'55.7"

 18°03'19.4"

 106°27'02.4"

S3-2

 18°03'24.4"

 106°26'55.0"

 18°03'20.8"

 106°27'01.6"

S2-3

 18°03'18.3"

 106°26'42.4"

 18°03'14.7"

 106°26'49.0"

S2-4

 18°03'16.9"

 106°26'43.1"

 18°03'13.3"

 106°26'49.8"

 

Độ sâu đạt: -21,0m (âm hai mươi mốt mét).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website