thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi


 

DNG - 02- 2020

Vùng biển

: Biển đông

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.206/HHY.LD.2020 ngày 17/01/2020 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam như sau:

        1. Khu vực hoạt động khoan thăm dò

        Khu vực hoạt độ.ng của giàn khoan tại Giếng khoan 114-KB-2X và 114-Đ-1X thuộc lô 114,  được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

16°52'05.18"

108°11'54.75"

B

16°47'25.95"

108°24'49.71"

C

16°49'04.72"

108°25'33.29"

D

16°53'43.85"

108°12'34.60"

 

        2. Thời gian hoạt động của giàn khoan SAGA:

        - Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 01/8/2020.

        3. Đặc điểm chính của giàn khoan SAGA

        - Loại giàn: Giàn khoan tự nâng;

        - Quốc tịch: Liberia;

        - Kích thước: 75,0m x 68,9m x 8,4m;

        - Hô hiệu: 9VBW7;

        - Màu: Xám, trắng;

        - Cờ: Liberia

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Trong thời gian giàn khoan hoạt động, các phương tiện không hành hải trong vành đai an toàn bán kính 02 hải lý tính từ mép ngoài của phạm vi khu vực hoạt động của giàn khoan SAGA như trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website