thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 116, thềm lục địa Việt Nam


DNG -01- 2021

Vùng biển

: Thềm lục địa Việt Nam

 

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.012/NTTV.LD.2021 ngày 19/01/2021 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lô 116;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 116, thềm lục địa Việt Nam như sau:

        1. Khu vực khảo sát của tàu POLARCUS ASIMA tại Lô 116

        Trong phạm vi giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

1

16°53'21,47"

108°29'00,91"

16°53'17,79"

108°29'07,52"

2

16°51'49,64"

108°21'14,53"

16°51'45,96"

108°21'21,14"

3

16°46'53,05"

108°21'46,36"

16°46'49,37"

108°21'52,97"

4

16°44'38,59"

108°20'08,89"

16°44'34,91"

108°20'15,50"

5

16°39'11,59"

108°26'02,42"

16°39'07,90"

108°26'09,02"

6

16°29'03,47"

108°29'41,27"

16°28'59,78"

108°29'47,87"

7

16°22'07,77"

108°36'17,30"

16°22'04,08"

108°36'23,89"

8

16°24'55,63"

108°39'35,76"

16°24'51,94"

108°39'42,35"

9

16°22'07,00"

108°49'04,55"

16°22'03,30"

108°49'11,14"

10

16°31'11,28"

108°58'42,37"

16°31'07,58"

108°58'48,96"

11

16°47'24,67"

108°43'16,36"

16°47'20,98"

108°43'22,96"

        2. Thời gian hoạt động của tàu POLARCUS ASIMA: Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 30/4/2021.

        3. Đặc điểm của tàu POLARCUS ASIMA

        - Loại tàu:                         Khảo sát địa chấn 3D

        - Quốc tịch:                      Bahamas

        - Kích thước:                              Dài: 92,0m; Rộng: 21,0m; Mớn nước: 7,5m

        - Hô hiệu:                         C6XK6

        - Màu sơn:                        Thân tàu màu xanh và trắng

        - Cờ:                                 Bahamas

        - Tốc độ tối đa:                 14,5 knot

        - Số lượng cáp:                 10 cáp

        - Chiều dài mỗi cáp:                  8100m

        - Chiều rộng mỗi cáp:      1450m

        - Ban đêm tàu có đèn tín hiệu theo quy định của hàng hải Quốc tế.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ tăng cường cảnh giới và đi cách xa khu vực hoạt động khảo sát của tàu POLARCUS ASIMA nói trên tối thiểu 07 hải lý.

Bản dấu đỏLiên kết website