thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc di dời tàu cá ĐNA 37068 TS bị chìm tại vùng biển Đà Nẵng


DNG - 10 - 2016

Vùng biển

: Đà Nẵng

        Căn cứ văn bản số 434/CVHHĐN-AT&TTHH ngày 22/8/2016 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng về việc giải quyết xác tàu cá ĐNa 37068 TS bị chìm sau đâm va.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu cá ĐNa 37068 TS bị chìm khu vực vùng biển Đà Nẵng tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng: Vĩ độ 16°14'.800N; Kinh độ 108°14'.500E đã được di dời.

          Thông báo hàng hải số 294/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/11/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Bản dấu đỏLiên kết website