thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vùng quay tàu, vùng đậu tàu Bến phao PVOIL Miền Trung - Liên Chiểu


DNG - 11 - 2017

Vùng biển

: Đà Nẵng

        Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 321/CNĐN-KHHC ngày 02/11/2017 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung tại Đà Nẵng. Bình đồ độ sâu vùng đậu tàu, vùng quay tàu Bến phao PVOIL Miền Trung - Liên Chiểu do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 01 tháng 11 năm 2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật vùng quay tàu và vùng đậu tàu Bến phao PVOIL Miền Trung - Liên Chiểu (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước số "0 hải đồ") như sau:

        1. Vùng quay tàu

        Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 67,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°08'20 .4"

108°07'44.9"

16°08'16.7"

108°07'51.5"

 

độ sâu đạt -6,5m (âm sáu mét rưỡi).

        2. Vùng đậu tàu:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°08'23.6"

108°07'44.3"

16°08'19.9"

108°07'50.9"

B

16°08'22.9"

108°07'44.8"

16°08'19.2"

108°07'51.4"

C

16°08'20.8"

108°07'41.9"

16°08'17.1"

108°07'48.5"

D

16°08'21.5"

108°07'41.4"

16°08'17.8"

108°07'48.0"

 

độ sâu đạt -6,3m (âm sáu mét ba).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website