thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng số 4 bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng


DNG - 15 - 2017

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ các văn bản số 918/CĐN-KTCT ngày 28/12/2017 và 1097/CĐN-KTCT ngày 29/12/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải; Bình đồ độ sâu, rà quét mặt đáy khu nước trước cầu cảng số 4 bến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 28/12/2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng số 4 bến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng như sau:     

Trong phạm vi khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°07'22.9"

108°12'27.4"

16°07'19.2"

108°12'34.0"

T1

16°07'23.4"

108°12'31.2"

16°07'19.7"

108°12'37.8"

T2

16°07'15.5"

108°12'37.8"

16°07'11.9"

108°12'44.3"

KN2

16°07'12.0"

108°12'36.4"

16°07'08.4"

108°12'42.9"

 

độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt -10,0m (âm mười mét).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website