thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công :

- Phụ trách công tác về quản lý báo hiệu các đơn vị: Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ.

- Phụ trách công tác Khảo sát, thông báo hàng hải.

- Phụ trách công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, vùng hành hải.

-  Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh khác.

- Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin.

- Phụ trách thực hiện Đề án phát triển Bảo đảm an toàn hàng hải tới năm 2020, định hướng đến năm 2030.Liên kết website