•    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công :

- Phụ trách công tác về quản lý báo hiệu các đơn vị: Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ.

- Phụ trách công tác Khảo sát, thông báo hàng hải.

- Phụ trách công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, vùng hành hải.

-  Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh khác.

- Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin.

- Phụ trách thực hiện Đề án phát triển Bảo đảm an toàn hàng hải tới năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website