thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC


a/ Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; chịu trách nhiệm trước Nhà nước và tập thể người lao động về các quyết định quản lý, các chủ trương sản xuất kinh doanh của Tông công ty , bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và vốn Tổng công ty tự huy động theo quy định của pháp luật

b/ Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; về chủ trương đầu tư phát triển của Tổng công ty.
- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động- tiền lương, tài chính kế toán, kinh tế kế hoạch, bảo vệ chính trị nội bộ, các chủ trương định hướng về hợp tác với nước ngoài , công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty .
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty.

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website