thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

+ Trực tiếp phụ trách công tác sửa chữa, gia công cơ khí, thiết bị báo hiệu hàng hải, công tác thông tin liên lạc, các dự án đóng mới gia công cơ khí;

+ Phụ trách công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, vùng hành hải;

+ Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh khác;

+ Công tác hành chính lưu trữ, y tế, thanh tra, bảo vệ, quân sự;

+ Phụ trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng cháy chữa cháy;

+ Trực tiếp quản lý và điều hành công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, thanh thải chướng ngại vật trên luồng và tham gia bảo vệ môi trường;

+ Phụ trách công tác văn thể.Liên kết website