thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Vũng Áng


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Vũng Áng 1.5           5 0
Từ phao số 0 đến cảng vũng Áng 1.5 150 -12 1/10 -11.7      
Vùng quay trở tàu trước cảng R = 108 m -12 1/10 -11.1      


Liên kết website