thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Thuận An


 

Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Thuận An 5.7           13 0
Từ phao số 0 đến cảng
Thuận An
5.7 60 -4.5 1/15 -2.2 400    
Vùng quay trở tàu trước cảng Tâm O1 R = 80 m  -4.5 1/15        
Vùng quay trở tàu trước cảng O2 R = 100 m -4.5 1/15        


Liên kết website