thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Phà Rừng


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Phà Rừng 14.6              
Từ cửa kênh Đình Vũ đến
cặp phao số 5,6
5 80 -4 0/1 -3.8 1000    
Từ cặp phao 5,6 đến
cặp phao số 17,18
7 80 -4 0/1 -1.7 450    
Đoạn Sông Giá 2.6 50 -3.5 1/7 -1.8      

 Liên kết website