thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Lệ Môn


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Lệ Môn 22.2           20 9
Từ phao số 0 đến phao số 16 3.7 60 -1 1/15 -0.1 560    
Từ phao số 6 đến cảng Lệ Môn 12.1 50 tự nhiên   -2.2 400    
Từ Lệ Môn đếnhạ lưu cầu Hoàng Long 200 m 6.4              


Liên kết website